en

Zvyšujeme kvalitu a bezpečí v organizacích

Ministerstvem vnitra akreditovaná vzdělávací instituce

Vážení zákazníci,

               vzdělávací instituce Ing. Milan Jandora byla založena v roce 1992 se záměrem poskytovat služby v oblasti IT bezpečnosti. Díky spolupráci s renomovanými výrobci IT, certifikovanými profesionály a na základě vlastních zkušeností, získaných ze zakázek ve státní i komerční sféře, nabízíme služby v oblasti vzdělávání, zvyšování kvality, bezpečnosti IT pro jednotlivce i organizace, a to formou specializovaných MV akreditovaných školení, konzultací, osobním rozvojem a rozvojem organizací.

          ředitel akreditované vzdělávací instituce Ing. Milan Jandora