Pro vaše úspěšné podnikání

Školení IT bezpečnosti

Ministerstvem vnitra akreditované vzdělávací programy. Uživatel, manažer a auditor kybernetické bezpečnosti. Identifikace a důvěryhodnost digitálních obsahů. Ochrana osobních údajů.

Akreditované školení a soulad s GDPR

Ochrana osobních údajů je dnes pro organizace nevyhnutelná . Rádi Vám pomůžeme s řešením "Jak naplnit minimální požadavky a být v souladu s GDPR". MV akreditované školení "Ochrana osobních údajů v praxi úředníka"

Směrnice kybernetické bezpečnosti

Vytvoření směrnice pro provoz a užívání informačních aktiv běžnými uživateli a administrátory je jedna z podmínek zavedení řízení kybernetické bezpečnosti do organizace.

Osobní rozvoj - Coaching

Každý se ve svém pracovním nebo osobním životě dostane do situace, kdy potřebuje sdílet a konzultovat své postupy a záměry s nezávislou nestrannou osobou. 

Zavedení Kybernetické bezpečnosti

Zavedení Kybernetické bezpečnosti do organizace dle ISO/IEC 27001,  vyžaduje pečlivý a zodpovědný přístup. Rádi Vám tuto službu poskytneme včetně přípravy na certifikaci.

Zavedení projektového řízení

Je výzvou pro malé a střední podniky, a může posunout kvalitu produktů a služeb do vyšší úrovní konkurenceschopnosti. Používáme standardy IPMA.

Zavedení CAF 

Model CAF - Common Assessment Framework byl zpracován Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA) jako nástroj pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě.

Zavedení řízené dokumentace

Řízená dokumentace DMS umožňuje nejen pořádek a bezpečnost dokumentů v celém jejich životním cyklu, ale je podmínkou zavedení řídících norem do organizací.

Zavedení procesního řízení

Změna funkčního na procesní řízení v organizacích má svá úskalí. Správné nastavení procesů je předpokladem úspěšného zlepšování organizace a její kontinuity.

Zavedení řízení požadavků a incidentů

Statistika a přehled řešených požadavků a bezpečnostních incidentů, umožňuje efektivnější řízení organizací na všech jejich úrovních. 

Chcete nás poptat?